โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

โรงแรมศรีวิไล สุโขทัย เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 (ส่วนต่อขยาย)

เริ่มต้นจองได้ 1 ก.ค. 2565 – 23 ต.ค. 2565
เข้าพักได้ 8 ก.ค. 2565 – 31 ต.ค. 2565


หากท่านมีความประสงค์จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 (ส่วนต่อขยาย) โปรดกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่สำรองห้องพักจะทำการติดต่อท่านกลับภายใน 24 ชม.


หมายเหตุ :

• ห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกันต้องจองก่อนเข้าพักล่วงหน้า 7 วันก่อนเข้าพัก และ จะไม่สามารถยกเลิกการจอง หรือ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในทุกกรณี 

• ท่านต้องได้รับการอนุมัติการใช้งาน G-Wallet จากแอพลิเคชั่น เป๋าตัง ก่อน ถ้ายังไม่ได้รับการอนุมัติการใช้งาน ท่านจะไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินได้ *

• ทางเจ้าหน้าที่จะส่งลิงค์การชำระเงิน โดยท่านจะได้รับแจ้งเตือนชำระเงินผ่าน App เป๋าตัง จากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลรายการจอง และดำเนินการชำระเงิน (60%) ผ่าน G-wallet

• เมื่อทำการจองและจ่ายเงินสำเร็จภายใน 23:00 น. ของวันที่รับจอง ระบบจะส่งคูปองสำหรับ check-in เข้า App เป๋าตัง

• ท่านโปรดแคปหน้าจอ G-wallet ยืนยันการชำระเงินส่งคืนให้โรงแรม โดยผ่านทางอีเมลล์ info@sriwilaisukhothai.com หรือ line official หรือ ทาง facebook inbox เป็นการจองเรียบร้อยสมบูรณ์ 

• โปรดนำเอกสารการฉีดวัคซีนหรือแอปหมอพร้อมมาแสดง เมื่อท่านเช็คอิน

• ท่านเข้าพักตามวันที่กำหนด ในระหว่างการเข้าพัก หลังเวลา 17.00 น. รัฐบาลสนับสนุนคูปองอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง มูลค่าสูงสุด 600 บาท ต่อห้องต่อวัน ทุกวัน เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร/สถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out

• คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหาร หรือสปา ของโรงแรม โดยท่านชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

หากติดปัญหาในการใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-111-1144 (สายด่วนธนาคารกรุงไทย)

%d bloggers like this: