Promotion

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน


++ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 2 ++
โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวหลังคลายล็อคของภาครัฐ ช่วยให้เราเที่ยวง่ายขึ้น พร้อมสิทธิพิเศษมากขึ้น
ศรีวิไล สุโขทัย เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเช่นกัน
เงื่อนไข การจองห้องพัก
เริ่มจองได้แล้ววันนี้ – 31 มกราคม 2564
จองล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้าพัก
กดรับสิทธิ์และจองห้องพักในโครงการได้ที่ทางแอปพลิเคชั่น ของ Agoda ทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น คลิก https://www.agoda.com/th-th/partnership/ttogether
การจองในโครงการนี้ไม่สามารถยกเลิก , เปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก หรือคืนเงินได้ทุกกรณี
ท่านต้องชำระค่าห้องพัก 60% ของราคาห้องพักเป็นเงินสดทาง 7-eleven หรือ internet mobile banking เท่านั้น
+ สิทธิ ต่อที่ 1 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าที่พัก 40 % ของราคาสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน (สูงสุด 10 ห้องหรือ 10 คืน) ให้กับท่านผู้ได้รับสิทธิ โดยรัฐจะจ่ายให้โรงแรม โดยตรงหลังจากท่านผู้ได้รับสิทธิได้ Check out ออกจากโรงแรม
+ สิทธิ ต่อที่ 2 รัฐจะสนับสนุน E-Voucher มูลค่า 600 บาท ต่อห้องต่อคืน หลัง 17:00 น. (วันศุกร์ – วันอาทิตย์) และ E-Voucher มูลค่า 900 บาท (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ) ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ให้แก่ท่านผู้ได้รับสิทธิเมื่อ Check in โดยสามารถใช้ E-Voucher ได้ที่ร้านอาหารหรือแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ
+ สิทธิ ต่อที่ 3 รัฐจะสนับสนุนเงินค่าบัตรโดยสารผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของท่านผู้จองบัตรโดยสารเครื่องบิน 40 % ของราคาสุทธิค่าบัตรโดยสารหนึ่งที่นั่ง แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัตรโดยสารหนึ่งที่นั่ง (จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักจริง แต่รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง

Leave a Reply